Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

wat is pensioen

Kort gezegd is pensioen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Dit kan zijn omdat u met pensioen gaat...

pensioen is inkomen

als u stopt met werken

Kort gezegd is pensioen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Dit kan zijn omdat u met pensioen gaat, maar ook als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan pensioen inkomen voor uw partner zijn als u overlijdt. Drie soorten pensioen dus: bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

Uw pensioen in drie delen

Het totale pensioen dat u krijgt, kan bestaan uit drie delen:

 1. Een uitkering die u van de overheid krijgt, bijvoorbeeld AOW of WIA;
 2. De uitkering die u van uw pensioenuitvoerder krijgt, zoals het Randstad-pensioenfonds;
 3. Het gedeelte dat u zelf regelt, bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente.

Uitkering van de overheid

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is het basispensioen dat u van de overheid ontvangt. De hoogte is afhankelijk van uw woonsituatie en van het aantal jaren dat u in Nederland woonde of werkte. Op www.svb.nl vindt u meer informatie hierover. Hier is ook te vinden wanneer voor u de AOW ingaat. Deze ingangsdatum verschilt van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van het Randstad-pensioenfonds.

lees meer

 • WIA

  Bent u langer dan twee jaar ziek en meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u mogelijk een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van UWV. Bekijk de voorwaarden op www.uwv.nl.

 • Anw

  Als u overlijdt, dan hebben uw partner en kinderen mogelijk recht op Anw (Algemene Nabestaandenwet). Dat is een uitkering voor nabestaanden. Op www.svb.nl vindt u meer informatie hierover.

 • Uitkering van pensioenfonds Randstad

  Als u via uw werkgever pensioen bij ons hebt opgebouwd, ontvangt u later een uitkering van het Randstad-pensioenfonds. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn. Komt u te overlijden dan ontvangt uw partner mogelijk een partnerpensioen. Kijk ook bij Pensioen 1-2-3 om te zien wat u krijgt.

 • Zelf pensioen regelen

  U kunt uw pensioen zelf aanvullen. Denk hierbij aan spaargeld, banksparen, lijfrentes of de opbrengst uit de verkoop van uw eigen woning. Deze pensioenaanvulling regelt u zelf. Het pensioenfonds staat hier buiten.