Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

wat is pensioen

Kort gezegd is pensioen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Dit kan zijn omdat u met pensioen gaat...

pensioen is inkomen

als u stopt met werken

Kort gezegd is pensioen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Dit kan zijn omdat u met pensioen gaat, maar ook als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan pensioen inkomen voor uw partner zijn als u overlijdt. Drie soorten pensioen dus: bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

Uw pensioen in drie delen

Het totale pensioen dat u krijgt, kan bestaan uit drie delen:

 1. Een uitkering die u van de overheid krijgt, bijvoorbeeld AOW of WIA;
 2. De uitkering die u van uw pensioenuitvoerder krijgt, zoals het Randstad-pensioenfonds;
 3. Het gedeelte dat u zelf regelt, bijvoorbeeld spaargeld of een lijfrente.

Uitkering van de overheid

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is het basispensioen dat u van de overheid ontvangt. De hoogte is afhankelijk van uw woonsituatie en van het aantal jaren dat u in Nederland woonde of werkte. Op www.svb.nl vindt u meer informatie hierover. Hier is ook te vinden wanneer voor u de AOW ingaat. Deze ingangsdatum verschilt van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van het Randstad-pensioenfonds.

lees meer

 • WIA

  Bent u langer dan twee jaar ziek en meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u mogelijk een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van UWV. Bekijk de voorwaarden op www.uwv.nl.

 • Anw

  Als u overlijdt, dan hebben uw partner en kinderen mogelijk recht op Anw (Algemene Nabestaandenwet). Dat is een uitkering voor nabestaanden. Op www.svb.nl vindt u meer informatie hierover.

 • Uitkering van pensioenfonds Randstad

  Als u via uw werkgever pensioen bij ons hebt opgebouwd, ontvangt u later een uitkering van het Randstad-pensioenfonds. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn. Komt u te overlijden dan ontvangt uw partner mogelijk een partnerpensioen. Kijk ook bij Pensioen 1-2-3 om te zien wat u krijgt.

 • Zelf pensioen regelen

  U kunt uw pensioen zelf aanvullen. Denk hierbij aan spaargeld, banksparen, lijfrentes of de opbrengst uit de verkoop van uw eigen woning. Deze pensioenaanvulling regelt u zelf. Het pensioenfonds staat hier buiten.