Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

opschorting waardeoverdrachten

beleidsdekkingsgraad onder 100%

opschorting waardeoverdrachten

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Randstad was in februari 2019 gedaald naar 99,8%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds moet uitbetalen. Ligt de dekkingsgraad op 100%, dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Nu de beleidsdekkingsgraad onder de 100% ligt, is dit niet langer het geval.

Op grond van de Pensioenwet mocht het fonds daarom niet meer meewerken aan nieuwe verzoeken voor individuele waardeoverdrachten naar andere pensioenuitvoerders. 

Voor verdere info over waardeoverdrachten verwijzen wij u door naar Het nederlandse pensioenfonds.