Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

u bent gepensioneerd

Uw ouderdomspensioen ontvangt u zolang u leeft en betalen wij maandelijks uit. Uitbetaling van uw pensioenuitkering vindt altijd rond de 21e van de maand plaats. Hier vindt u de uitbetaaldata van het lopende jaar.

uitbetaaldata

specificatie

Een specificatie van uw pensioenuitkering, een “salarisstrook”, ontvangt u eenmalig na de eerste pensioenuitkering en vervolgens een maal per jaar – in januari. Ook in geval van wijzigingen in uw uitkering ontvangt u per post een specificatie. Tevens ontvangt u aan het begin van elk kalenderjaar een jaaropgave van de pensioenuitkeringen ten behoeve van uw belastingaangifte.

partnerpensioen

Of uw partner na uw overlijden ook een partnerpensioen ontvangt, is afhankelijk van de vraag of u in het verleden een partnerpensioen hebt opgebouwd en/of u hiervoor ouderdomspensioen heeft uitgeruild. Als er sprake is van een partnerpensioen, ontvangt uw partner dit partnerpensioen zolang hij/zij leeft. Ook dit betalen wij elke maand uit.

veranderingen in uw privésituatie

 • u gaat verhuizen

  Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u ons daarover niet te informeren. Wij ontvangen de adreswijziging van uw gemeente. Als u naar of in het buitenland verhuist, moet u ons informeren over uw nieuwe adres.

 • als u gaat trouwen

  Als u gaat trouwen binnen Nederland hoeft u niets te doen. Wij ontvangen de melding van uw huwelijk  van uw gemeente. Dat geldt ook als u een geregistreerd partnerschap in Nederland aangaat.

  Als u gaat trouwen buiten Nederland ontvangen wij graag van u een kopie van de huwelijksakte, zodat wij dit administratief kunnen verwerken.

 • u gaat samenwonen

  Om uw samenwonende partner in aanmerking te laten komen voor een partnerpensioen moet u een samenlevingscontract hebben én bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staan. U hoeft ons nu geen kopie van het samenlevingscontract te sturen. Pas in geval van overlijden gaan wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

  Mocht het samenwonen worden beëindigd dan zouden wij wel graag van u de benodigde gegevens ontvangen.

 • u gaat scheiden

  Als u gaat scheiden in Nederland dan hoeft u dit niet door te geven. Wij krijgen de gegevens van de scheiding door van de gemeente. Als u gaat scheiden buiten Nederland ontvangen wij graag een kopie van de scheidingsakte.

  Uw ex-partner heeft bij scheiding recht op de helft van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk. Het deel waar uw ex-partner recht op heeft betaalt u na pensionering zelf aan uw ex-partner. Wilt u dat wij het pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner betalen? Dat kan, u moet dan binnen twee jaar na scheiding dit aanvragen. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Als uw ex-partner overlijdt dan wordt uw pensioen weer verhoogd met het deel dat aan uw ex-partner betaald werd. U kunt ook kiezen voor een andere verdeling of verdeling van pensioen uitsluiten, maar dat moet wel officieel worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. In dat geval zouden wij gaarne van u een kopie van het echtscheidingsconvenant willen ontvangen.

  Woonde u samen dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Bij beëindiging van het samenwonen zouden wij nog wel een kopie van het samenlevingscontract van u willen ontvangen.

 • u overlijdt

  Als u komt te overlijden in Nederland hoeft er niets te gebeuren. Wij ontvangen de melding van overlijden wij van de gemeente. Daarna kunnen wij vaststellen of er sprake is van een recht op partnerpensioen voor uw huidige partner of eventuele ex-partner of van een recht op wezenpensioen voor uw kinderen. Als u komt te overlijden buiten Nederland ontvangen wij graag een kopie van de overlijdensakte.

vereniging van gepensioneerden

Sinds enkele jaren is er een Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep Nederland actief. Deze vereniging voor en door gepensioneerden van de Randstad-ondernemingen behartigt de belangen van de oud-medewerkers die hun pensioen ontvangen. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging van Gepensioneerden kunt u terecht op de website of u kunt contact opnemen met het secretariaat:

Newtonlaan 39
5252 CH Vlijmen
e-mail: vvgrgn@ziggo.nl

heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw pensioen, dan kunt u altijd contact opnemen met het Pensioenbureau. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op 020 – 569 53 80 of u kunt een e-mail sturen naar pensioenfonds@randstadgroep.nl . Wij helpen u graag.