Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

u bent gepensioneerd

Uw ouderdomspensioen ontvangt u vanaf 1 januari 2020 van Het nederlandse pensioenfonds. Uitbetaling van uw pensioenuitkering vindt altijd rond de 24e van de maand plaats. Voor meer informatie verwijzen wij naar Het nederlandse pensioenfonds

vereniging van gepensioneerden

Sinds enkele jaren is er een Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep Nederland actief. Deze vereniging voor en door gepensioneerden van de Randstad-ondernemingen behartigt de belangen van de oud-medewerkers die hun pensioen ontvangen. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging van Gepensioneerden kunt u terecht op de website of u kunt contact opnemen met het secretariaat:

Harmoniehof 48-1
1071 TD Amsterdam

e-mail: info@vgrgn.nl