Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

u bent arbeidsongeschikt

Vanwege uw arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw bij het Randstad-pensioenfonds voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.

waar heeft u recht op

Daarnaast kunt u recht hebben op één of meerdere inkomensaanvullingen in verband met uw arbeidsongeschiktheid. Dit hangt af van de uitkering die u van het UWV ontvangt. Meer informatie over de regelingen voor arbeidsongeschiktheid vindt u in het pensioenreglement.

Wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid altijd tijdig doorgeven

Omdat u als arbeidsongeschikte deelnemer nog steeds pensioen opbouwt bij ons pensioenfonds, is het van belang dat wij op de hoogte zijn van wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheidssituatie. U moet daarbij denken aan de volgende situaties:

situaties

  • uw mate van arbeidsongeschikheid wijzigt

    Als het UWV vaststelt dat uw mate van arbeidsongeschiktheid is gewijzigd, zal het UWV ons daarover informeren. Toch willen wij graag dat u ons daarover ook zelf informeert. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de voortzetting van uw pensioenopbouw. Ook kunnen eventuele inkomensaanvullingen op grond hiervan worden aangepast. Wij zullen u hierover na verwerking van de wijziging schriftelijk informeren.

  • uw arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt

    Als het UWV heeft bepaald dat uw arbeidsongeschiktheid is beëindigd, zal het UWV ons daarover informeren. Toch willen wij graag dat u ons daarover ook zelf informeert. Uw voortzetting van pensioenopbouw en eventuele inkomensaanvullingen zullen worden beëindigd. Wij zullen u hierover na verwerking van de wijziging schriftelijk informeren.

  • u gaat binnenkort met pensioen

    Als u binnenkort de pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt, dan zult u benaderd worden door het pensioenbureau. Wij verwijzen u voor nadere informatie over dit proces naar de informatie over ingang van pensioen. Wij wijzen u er op dat u niet kunt kiezen voor uitstel van uw pensioeningangsdatum.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw pensioen, dan kunt u  contact opnemen met Het Nederlands Pensioenfonds.