Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

u bent arbeidsongeschikt

Vanwege uw arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.

Heeft u vragen?

Uw pensioen wordt voortgezet bij Het Nederlandse Pensioenfonds, heeft u vragen over uw pensioen, dan kunt u  contact opnemen met Het Nederlandse Pensioenfonds.