Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

u bent arbeidsongeschikt

Vanwege uw arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw bij het Randstad-pensioenfonds voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent.

waar heeft u recht op

Daarnaast kunt u recht hebben op één of meerdere inkomensaanvullingen in verband met uw arbeidsongeschiktheid. Dit hangt af van de uitkering die u van het UWV ontvangt. Meer informatie over de regelingen voor arbeidsongeschiktheid vindt u in het pensioenreglement.

Wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid altijd tijdig doorgeven

Omdat u als arbeidsongeschikte deelnemer nog steeds pensioen opbouwt bij ons pensioenfonds, is het van belang dat wij op de hoogte zijn van wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheidssituatie. U moet daarbij denken aan de volgende situaties:

situaties

  • uw mate van arbeidsongeschikheid wijzigt

    Als het UWV vaststelt dat uw mate van arbeidsongeschiktheid is gewijzigd, zal het UWV ons daarover informeren. Toch willen wij graag dat u ons daarover ook zelf informeert. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de voortzetting van uw pensioenopbouw. Ook kunnen eventuele inkomensaanvullingen op grond hiervan worden aangepast. Wij zullen u hierover na verwerking van de wijziging schriftelijk informeren.

  • uw arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt

    Als het UWV heeft bepaald dat uw arbeidsongeschiktheid is beëindigd, zal het UWV ons daarover informeren. Toch willen wij graag dat u ons daarover ook zelf informeert. Uw voortzetting van pensioenopbouw en eventuele inkomensaanvullingen zullen worden beëindigd. Wij zullen u hierover na verwerking van de wijziging schriftelijk informeren.

  • u gaat binnenkort met pensioen

    Als u binnenkort de pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt, dan zult u benaderd worden door het pensioenbureau. Wij verwijzen u voor nadere informatie over dit proces naar de informatie over ingang van pensioen. Wij wijzen u er op dat u niet kunt kiezen voor uitstel van uw pensioeningangsdatum.

Wijzigingen

in uw privésituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioen

Verder kan er sprake zijn van veranderingen in uw privé-situatie die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. Meer informatie over die veranderingen en wat u eventueel moet doen, vindt u hier terug.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw pensioen, dan kunt u altijd contact opnemen met het Pensioenbureau. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op 020 – 569 53 80 of u kunt een e-mail sturen naar pensioenfonds@randstadgroep.nl . Wij helpen u graag.