Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

pensioen opgebouwd

U heeft in het verleden gewerkt als vaste medewerker van één van de Randstad-ondernemingen of het hoofdkantoor. Tijdens uw dienstverband heeft u in de periode van 1968 tot 1 juli 2015 pensioen opgebouwd bij ons pensioenfonds en uw pensioen is nog niet ingegaan.

pensioen keuzes

Het pensioenfonds Randstad is sinds 1 juli 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat betekent dat er geen nieuwe pensioenen meer worden opgebouwd. De pensioenopbouw voor het vaste personeel van de Randstad-ondernemingen vindt sinds juli 2015 plaats bij ABN-Amro Pensioenen.

Bij wisseling van werkgever (buiten de Randstad Groep) heeft u de mogelijkheid om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen we waardeoverdracht.

Als u uw pensioen bij ons laat staan, zullen wij u drie maanden voor de ingang van uw pensioen informeren. Hier vindt u meer informatie over de ingang van uw pensioen.

Ontwikkelingen in uw privé-situatie kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen en eventuele keuzes die u wilt maken. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van zulke situaties:

situaties

 • u gaat trouwen

  Als u gaat trouwen binnen Nederland hoeft u niets te doen. Wij ontvangen de melding van uw huwelijk  van uw gemeente. Dat geldt ook als u een geregistreerd partnerschap in Nederland aangaat.

  Als u gaat trouwen buiten Nederland ontvangen wij graag van u een kopie van de huwelijksakte, zodat wij dit administratief kunnen verwerken.

 • u gaat verhuizen

  Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u ons daarover niet te informeren. Wij ontvangen de adreswijziging van uw gemeente. Als u naar of in het buitenland verhuist, moet u ons informeren over uw nieuwe adres.

 • u gaat samenwonen

  Om uw samenwonende partner in aanmerking te laten komen voor een partnerpensioen moet u een samenlevingscontract hebben én bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staan. U hoeft ons nu geen kopie van het samenlevingscontract te sturen. Pas in geval van overlijden gaan wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

  Mocht het samenwonen worden beëindigd dan zouden wij wel graag van u de benodigde gegevens ontvangen.

 • u gaat scheiden

  Als u gaat scheiden in Nederland dan hoeft u dit niet door te geven. Wij krijgen de gegevens van de scheiding door van de gemeente. Als u gaat scheiden buiten Nederland ontvangen wij graag een kopie van de scheidingsakte.

  Uw ex-partner heeft bij scheiding recht op de helft van uw ouderdomspensioen. Het gaat om het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens het huwelijk. Het deel waar uw ex-partner recht op heeft betaalt u na pensionering zelf aan uw ex-partner. Wilt u dat wij het pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner betalen? Dat kan, u moet dan binnen twee jaar na scheiding dit aanvragen. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Als uw ex-partner overlijdt dan wordt uw pensioen weer verhoogd met het deel dat aan uw ex-partner betaald werd. U kunt ook kiezen voor een andere verdeling of verdeling van pensioen uitsluiten, maar dat moet wel officieel worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. In dat geval zouden wij gaarne van u een kopie van het echtscheidingsconvenant willen ontvangen.

  Woonde u samen dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Bij beëindiging van het samenwonen zouden wij nog wel een kopie van het samenlevingscontract van u willen ontvangen.

 • u krijgt kinderen

  Als u kinderen krijgt hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij houden geen administratie bij van kinderen. Als u zou overlijden onderzoeken wij of er kinderen zijn die recht hebben op een eventueel wezenpensioen.

 • u overlijdt

  Als u komt te overlijden in Nederland hoeft er niets te gebeuren. Wij ontvangen de melding van overlijden van de gemeente. Daarna kunnen wij vaststellen of er sprake is van een recht op partnerpensioen voor uw huidige partner of eventuele ex-partner en of er sprake is van een recht op wezenpensioen voor uw eventuele kinderen. Als u komt te overlijden buiten Nederland ontvangen wij graag een kopie van de overlijdensakte.

Heeft u vragen?

over uw pensioen?

Heeft u vragen over uw pensioen, dan kunt u altijd contact opnemen met het Pensioenbureau. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren op 020 – 569 53 80 of u kunt een e-mail sturen naar pensioenfonds@randstadgroep.nl . Wij helpen u graag.