Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

vragen

als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met ons pensioenbureau. Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op 020 – 569 53 80 of op het e-mailadres pensioenfonds@randstadgroep.nl.