Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat of als uw werkgever van pensioenuitvoerder wisselt, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen.

waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat of als uw werkgever van pensioenuitvoerder wisselt, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht voor u een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij ons staan en betalen wij het vanaf uw pensioendatum aan u uit.

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in artikel 15 van het pensioenreglement.