Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat of als uw werkgever van pensioenuitvoerder wisselt, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen.

waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat of als uw werkgever van pensioenuitvoerder wisselt, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht voor u een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen bij ons staan en betalen wij het vanaf uw pensioendatum aan u uit.

Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in artikel 15 van het pensioenreglement.