Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

omruilen

Als u met pensioen gaat en er is geen of te weinig nabestaandenpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen.

omruilen

Als u met pensioen gaat en er is geen of te weinig nabestaandenpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen, maar uw partner krijgt dan wel een (hoger) pensioen als u komt te overlijden.

Er kunnen ook redenen zijn waarom u een nabestaandenpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: Het ruilen van pensioen op de pensioeningangsdatum is een eenmalige keuze. Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u een partner heeft, moet hij/zij het eens zijn met een keuze om partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het Reglement Keuzemogelijkheden dat onderdeel uitmaakt van het pensioenreglement.