hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst gedurende 5 of 10 jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen.

beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst gedurende 5 of 10 jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kunt u het niet meer ongedaan maken. Kijk voor meer informatie over beginnen met een hoger pensioen in het Reglement Keuzemogelijkheden dat onderdeel uitmaakt van het pensioenreglement.