Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

als u deels met pensioen gaat

In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw pensioendatum, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan.

als u deels met pensioen gaat

In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw pensioendatum, kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf 55 jaar. Dat betekent wel dat het deel van uw ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijdpensioen heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en uw ouderdomspensioen is lager. Voor het deel dat u doorwerkt, bouwt u nog wel pensioen op.

U kunt er ook voor kiezen om na uw 65e gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan wel al een deel van uw pensioen in laten gaan. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kunt u uitstellen, totdat u volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, gaat uw opgebouwde ouderdomspensioen omhoog. Kijk voor meer informatie over het gedeeltelijk laten ingaan of uitstellen van pensioen in het Reglement Keuzemogelijkheden dat onderdeel uitmaakt van het pensioenreglement.