Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

welke keuzes heeft u zelf

Wilt u weten welke keuzes u zelf kunt maken? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.


lees meer in Laag 2.

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioeningangsdatum.

lees meer in Laag 2.

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

lees meer in Laag 2.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

lees meer in Laag 2.

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op de pensioeningangsdatum.
lees meer in Laag 2.

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld pensionering) vindt u in het Reglement Keuzemogelijkheden in ons pensioenreglement.

pensioenreglement.