Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

welke keuzes heeft u zelf

Wilt u weten welke keuzes u zelf kunt maken? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.


lees meer in Laag 2.

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioeningangsdatum.

lees meer in Laag 2.

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

lees meer in Laag 2.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

lees meer in Laag 2.

Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Dat kan op de pensioeningangsdatum.
lees meer in Laag 2.

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld pensionering) vindt u in het Reglement Keuzemogelijkheden in ons pensioenreglement.

pensioenreglement.