geen nabestaandenpensioen

Omdat het pensioenfonds van Randstad een gesloten pensioenfonds is waarin geen nieuwe pensioenaanspraken worden opgebouwd, verzekeren wij geen risico’s meer.

geen nabestaandenpensioen

 
Omdat het pensioenfonds van Randstad een gesloten pensioenfonds is waarin geen nieuwe pensioenaanspraken worden opgebouwd, verzekeren we geen risico’s meer. Er is uitsluitend sprake van een nabestaandenpensioen als u dit in het verleden bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd of door uitruil hebt verkregen.

Meer informatie over het nabestaandenpensioen vindt u in artikel 8 t/m 10 van het pensioenreglement.