geen arbeids-ongeschiktheidspensioen

Omdat het pensioenfonds van Randstad een gesloten pensioenfonds is waarin geen nieuwe pensioenaanspraken worden opgebouwd, verzekeren wij geen risico’s meer.

geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Omdat het pensioenfonds van Randstad een gesloten pensioenfonds is waarin geen nieuwe pensioenaanspraken worden opgebouwd, verzekeren wij geen risico’s meer. Als u sinds 1 juli 2015 arbeidsongeschikt wordt of bent geworden, zult u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder moeten informeren naar de aanwezigheid van een arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor de deelnemers van het pensioenfonds Randstad die voor 1 juli 2015 al arbeidsongeschikt waren, kan wel een arbeidsongeschiktheidspensioen van toepassing zijn. Meer informatie hierover vindt u in artikel 12 van het pensioenreglement.

Ook de voortzetting van pensioenopbouw bij ons pensioenfonds vindt uitsluitend plaats voor deelnemers die voor 1 juli 2015 al arbeidsongeschikt waren en die voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u in artikel 13 van het pensioenreglement.