Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

wat krijgt u niet in onze regeling

Wilt u weten wat onze regeling niet dekt? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenopbouw wordt niet voortgezet.

lees meer in Laag 2.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen als u overlijdt, tenzij u een deel van uw ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partner en/of wezen pensioen.

lees meer in Laag 2.