wat krijgt u niet in onze regeling

Wilt u weten wat onze regeling niet dekt? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Uw pensioenopbouw wordt niet voortgezet.

lees meer in Laag 2.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen als u overlijdt, tenzij u een deel van uw ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor partner en/of wezen pensioen.

lees meer in Laag 2.