Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

u gaat met pensioen

In het verleden hebt u als werknemer van één van de Randstad-ondernemingen ouderdomspensioen opgebouwd. 

ouderdomspensioen

In het verleden hebt u als werknemer van één van de Randstad-ondernemingen ouderdomspensioen opgebouwd. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt. 

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks van ons pensioenfonds ontvangt, is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u heeft deelgenomen en het aantal jaren dat u heeft deelgenomen. Uw ouderdomspensioen betalen wij vanaf uw 65-jarige leeftijd aan u uit, zolang u leeft. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u in het verleden heeft deelgenomen, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwde u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwde niet over uw hele loon pensioen op. Het pensioenfonds hield namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwde, heet ‘franchise’.

Meer informatie over uw ouderdomspensioen vindt u in artikel 7 van het pensioenreglement.