Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

wat krijgt u in onze regeling

Wilt u meer weten over wat u krijgt in onze regeling? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt. 

lees meer in Laag 2.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner mogelijk partnerpensioen, afhankelijk van door u in het verleden gemaakte keuzes.

lees meer in Laag 2.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?

Klik door naar:

het pensioenreglement.