Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

verandering van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen. 

als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw eerder opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Waardeoverdracht aanvragen doet u vrijblijvend bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u na ontvangst van de offerte goed informeren. Of waardeoverdracht voor u een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij ons pensioenfonds en betalen wij het vanaf uw pensioendatum aan u uit. U betaalt aan ons geen premie meer en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.