Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

wanneer moet u in actie komen

Wilt u weten wanneer u in actie moet komen? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.
 

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

lees meer in Laag 2

Als u verhuist naar het buitenland, meldt u dit aan ons.

lees meer in Laag 2

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

lees meer in Laag 2

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

lees meer in Laag 2

Neem contact  met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de keuzemogelijkheden.

lees meer in Laag 2

Stichting Pensioenfonds Randstad
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuid-Oost
Tel. 020 – 569 53 80