middelloonregeling

u bouwde pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwde u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwde niet over uw hele loon pensioen op. Bij de pensioenopbouw is namelijk rekening gehouden met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw loon minus de franchise bouwde u jaarlijks een bepaald percentage aan ouderdomspensioen op. Dat percentage heeft in de loop der jaren gevarieerd. Het totale pensioen dat u hebt opgebouwd is de optelsom van de pensioenopbouw over de jaren waarin u hebt deelgenomen plus eventuele toeslagen. Vanaf uw pensioeningangsdatum ontvangt u dit jaarlijkse pensioenbedrag, verdeeld over 12 maanden, zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.