Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

middelloonregeling

u bouwde pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwde u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwde niet over uw hele loon pensioen op. Bij de pensioenopbouw is namelijk rekening gehouden met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw loon minus de franchise bouwde u jaarlijks een bepaald percentage aan ouderdomspensioen op. Dat percentage heeft in de loop der jaren gevarieerd. Het totale pensioen dat u hebt opgebouwd is de optelsom van de pensioenopbouw over de jaren waarin u hebt deelgenomen plus eventuele toeslagen. Vanaf uw pensioeningangsdatum ontvangt u dit jaarlijkse pensioenbedrag, verdeeld over 12 maanden, zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.