Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

hoe heeft u opgebouwd

Wilt u weten hoe u pensioen heeft opgebouwd? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A:  AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B:  Pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. Onze pensioenregeling is echter gesloten.

C:  Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

lees meer in Laag 2.

Ieder jaar bouwde u bij ons een stukje van uw pensioen op. (Nu niet meer, omdat onze pensioenregeling gesloten is.) Het pensioen dat u zo opbouwde, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Jaarlijks werd het al opgebouwde pensioen geïndexeerd. De volledige naam van de regeling is geïndexeerde middelloonregeling.

lees meer in Laag 2.