Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

hoe heeft u opgebouwd

Wilt u weten hoe u pensioen heeft opgebouwd? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie.

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A:  AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B:  Pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3. Onze pensioenregeling is echter gesloten.

C:  Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

lees meer in Laag 2.

Ieder jaar bouwde u bij ons een stukje van uw pensioen op. (Nu niet meer, omdat onze pensioenregeling gesloten is.) Het pensioen dat u zo opbouwde, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Jaarlijks werd het al opgebouwde pensioen geïndexeerd. De volledige naam van de regeling is geïndexeerde middelloonregeling.

lees meer in Laag 2.