Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

u heeft bij ons pensioen

De standaard pensioenleeftijd is nu 65 jaar, maar u kunt al op uw 55e met pensioen.

lees verder
 

standaard pensioenleeftijd

De standaard pensioenleeftijd is nu 65 jaar, maar u kunt al op uw 55e met pensioen. Uw pensioenuitkering is dan wel lager, want wij moeten uw pensioen langer uitkeren. Op het moment dat u uw pensioenuitkering in wilt laten gaan, mag u niet meer werkzaam zijn.

U kunt ook later met pensioen. U kunt uw pensioen uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd. Doordat wij uw pensioen in dat geval minder lang hoeven uit te keren, ontvang u een hogere pensioenuitkering.