Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

kosten

Pensioenfonds Randstad maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. 

kosten

Pensioenfonds Randstad maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie,  kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en kosten voor het besturen van ons pensioenfonds. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht. Al deze kosten betaalt Randstad Groep Nederland bv en deze kosten komen dus niet ten laste van de (gewezen) deelnemers.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

De kosten verbonden aan het vermogensbeheer komen ten laste van het belegd vermogen. Dat betekent dat de oud-deelnemers en gepensioneerden deze kosten betalen.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die ons pensioenfonds jaarlijks maakt.