Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

welke kosten maken wij

Om onze pensioenregeling uit te voeren, maken wij de volgende kosten:

•  Kosten voor de administratie, het bestuur en organisatie.
•  Kosten om het vermogen te beheren.

De kosten voor de administratie, het bestuur en organisatie betaalt de Randstad Groep Nederland bv. De kosten om het vermogen te beheren, draagt het pensioenfonds.

lees meer in Laag 2.