Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

u gaat met pensioen

In het verleden hebt u als werknemer van één van de Randstad-ondernemingen ouderdomspensioen opgebouwd. 

ouderdomspensioen

In het verleden hebt u als werknemer van één van de Randstad-ondernemingen ouderdomspensioen opgebouwd. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt. Als uw deelname aan onze pensioenregeling is geëindigd tussen 1996 en 2006, ontvangt u uw ouderdomspensioen als u 62 jaar wordt.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks van ons pensioenfonds ontvangt, is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u heeft deelgenomen en het aantal jaren dat u heeft deelgenomen. Uw ouderdomspensioen betalen wij vanaf uw 65-jarige dan wel 62-jarige leeftijd aan u uit, zolang u leeft. De hoogte van uw ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u in het verleden heeft deelgenomen, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwde u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwde niet over uw hele loon pensioen op. Het pensioenfonds hield namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwde, heet ‘franchise’.

Meer informatie over uw ouderdomspensioen vindt u in artikel 7 van het pensioenreglement.