u gaat met pensioen

Naast uw ouderdomspensioen heeft u mogelijk ook nabestaandenpensioen opgebouwd. 

Nabestaandenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen heeft u mogelijk ook nabestaandenpensioen opgebouwd. Ook kan er door uitruil van pensioen een nabestaandenpensioen ontstaan zijn. Als u komt te overlijden, heeft uw partner in dat geval recht op een partnerpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen is afgeleid van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over het nabestaandenpensioen vindt u in artikel 8 t/m 10 van het pensioenreglement.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.