Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

wanneer moet u in actie komen

Wilt u weten wanneer u in actie moet komen? Kies dan een van de onderstaande opties voor meer informatie. 

Als u verhuist naar het buitenland, meldt u dit aan ons.

lees meer in Laag 2

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

lees meer in Laag 2

Neem contact  met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de keuzemogelijkheden.

lees meer in Laag 2

your title here

Stichting Pensioenfonds Randstad
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuid-Oost
Tel. 020 – 569 53 80