Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Overgang Hnpf

de pensioenen van het Randstad-pensioenfonds zijn per 1 januari 2020 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds

meer informatie
 

De Randstad-pensioenen zijn overgegaan naar Het nederlandse pensioenfonds

De pensioenen van het Randstad-pensioenfonds zijn per 1 januari 2020 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds, één van de vier algemene pensioenfondsen. Het Randstad-pensioenfonds zal op korte termijn worden opgeheven. 

Het Randstad-pensioenfonds was sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkwamen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreerde en uitkeerde. Dat was op de lange termijn geen houdbare situatie. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds hebben daarom in de afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek  is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de belangen van de deelnemers en gepensioneerden het beste gediend zouden worden met een overdracht naar een Algemeen Pensioenfonds. Dat is een nieuw soort pensioenfonds dat voor meerdere groepen verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft een overeenkomst gesloten voor een overdracht naar Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Binnen dat pensioenfonds is een eigen ‘Pensioenkring Randstad Groep’ ingesteld, waarmee enige mate van zelfstandigheid en beleid behouden blijft.

De pensioenen zijn per 1 januari 2020 overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. De overdracht van de pensioenen heeft niets veranderd aan de hoogte van de pensioenen. Wel kunnen de pensioenen in de toekomst verlaagd worden als de financiële positie van het pensioenfonds ontoereikend blijft. Dat staat echter los van de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds is te vinden in de veel gestelde vragen en antwoorden.

Meer informatie over Het nederlandse pensioenfonds vindt u op de website van Het nederlandse pensioenfonds.

Lees de pensioenkrant met informatie over de overgang hier.

Lees de pensioenkrant van eind oktober 2019 hier.

Lees de pensioenkrant van eind januari 2020 hier.