Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Overgang Hnpf

de pensioenen van het Randstad-pensioenfonds zijn per 31 december 2019 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds

meer informatie
 

De Randstad-pensioenen zijn overgegaan naar Het nederlandse pensioenfonds

De pensioenen van het Randstad-pensioenfonds zijn per 31 december 2019 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds, één van de vier algemene pensioenfondsen. Het Randstad-pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 worden opgeheven. Zowel het belanghebbendenorgaan als de raad van toezicht en De Nederlansche Bank hebben hun goedkeuring gegeven aan deze besluiten.

Het Randstad-pensioenfonds was sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkwamen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreerde en uitkeerde. Dat was op de lange termijn geen houdbare situatie. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds hebben daarom in de afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek  is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de belangen van de deelnemers en gepensioneerden het beste gediend worden met een overdracht naar een Algemeen Pensioenfonds. Dat is een nieuw soort pensioenfonds dat voor meerdere groepen verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft een overeenkomst gesloten voor een overdracht naar Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Binnen dat pensioenfonds is een eigen ‘Pensioenkring Randstad Groep’ ingesteld, waarmee enige mate van zelfstandigheid en beleid behouden blijft.

De pensioenen zijn per 31 december 2019 overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. De overdracht van de pensioenen heeft niets veranderd aan de hoogte van de pensioenen. Wel kunnen de pensioenen in de toekomst verlaagd worden als de financiële positie van het pensioenfonds ontoereikend blijft. Dat staat echter los van de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds is te vinden in de veel gestelde vragen en antwoorden.

Meer informatie over Het nederlandse pensioenfonds vindt u op de website van Het nederlandse pensioenfonds.

Lees de pensioenkrant met informatie over de overgang hier.

Lees de pensioenkrant van eind oktober 2019 hier.

Lees de nieuwste pensioenkrant van eind januari 2020 hier.

Uitslag verkiezing belanghebbendenorgaan bekend

De verkiezing voor de drie beschikbare plaatsen namens de vroegere werknemers in het Belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring Randstad Groep is gesloten, de stemmen zijn geteld en het bestuur heeft de uitslag vastgesteld. Hartelijk dank voor uw stem!

In het BO van Pensioenkring Randstad Groep zijn de werkgever (1), vroegere werknemers (3) en gepensioneerden (2) samen vertegenwoordigd. Er zijn in totaal 6 plaatsen. 
• De kandidaat namens de werkgever wordt aangewezen door de werkgever
• Bij de gepensioneerden waren er 2 kandidaten en 2 beschikbare plaatsen, hierdoor was er geen verkiezing nodig
• Voor de vroegere werknemers waren er 6 geschikte kandidaten, maar slechts 3 beschikbare plaatsen. Daarom is er een digitale verkiezing gehouden

De vroegere werknemers konden tot 12 november jl. hun stem uitbrengen. In totaal hebben 349 mensen gestemd. Van de 6 kandidaten zijn Solange Overeijnder, Robert te Riet en Carmen Broeders verkozen. 

De samenstelling van het BO van Pensioenkring Randstad Groep ziet er per 1 januari 2020 als volgt uit:

3 plaatsen namens vroegere werknemers: Solange Overeijnder, Carmen Broeders, Robert te Riet
2 plaatsen namens gepensioneerden: Wil Kitslaar, Jan Hendrik Ockels
1 plaats namens werkgever: Raimond Schikhof
 
Alle bovenstaande kandidaten voldoen aan de eisen die de wet stelt aan pensioenbestuurders of zullen op korte termijn hiervoor een opleiding gaan volgen. Alle kandidaten worden tevens getoetst door De Nederlandsche Bank op geschiktheid en betrouwbaarheid. Nadat De Nederlandsche Bank heeft ingestemd worden de kandidaten formeel benoemd door het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds.