Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

Overgang Hnpf

de pensioenen van het Randstad-pensioenfonds worden per 31 december 2019 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds

meer informatie
 

De Randstad-pensioenen gaan over naar Het nederlandse pensioenfonds

De pensioenen van het Randstad-pensioenfonds worden per 31 december 2019 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds, één van de vier algemene pensioenfondsen. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. Het bestuur heeft op 4 juli 2019 hiertoe besloten. Het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan dit voornemen.

Het Randstad-pensioenfonds is sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkomen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreert en uitkeert. Dat is op de lange termijn geen houdbare situatie. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds hebben daarom in de afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek komt het bestuur tot de conclusie dat de belangen van de deelnemers en gepensioneerden het beste gediend worden met een overdracht naar een Algemeen Pensioenfonds. Dat is een nieuw soort pensioenfonds dat voor meerdere groepen verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft inmiddels, met goedkeuring van het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht, een overeenkomst gesloten voor een overdracht naar Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Binnen dat pensioenfonds komt een eigen ‘Pensioenkring Randstad Groep’, waarmee enige mate van zelfstandigheid en beleid behouden blijft.

De pensioenen worden per 31 december 2019 overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Dit is nog wel onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. De overdracht van de pensioenen verandert niets aan de hoogte van de pensioenen. Wel kunnen de pensioenen in de toekomst verlaagd worden als de financiële positie van het pensioenfonds ontoereikend blijft. Dat staat echter los van de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds is te vinden in de veel gestelde vragen en antwoorden.

Meer informatie over Het nederlandse pensioenfonds vindt u op de website van Het nederlandse pensioenfonds.

Lees de pensioenkrant met informatie over de overgang hier.

Lees de nieuwste pensioenkrant van eind oktober 2019 hier.

Meepraten over uw pensioen? 

U hebt een pensioen bij het Randstad-pensioenfonds. Eind 2019 wordt uw pensioen overgedragen aan de Pensioenkring Randstad Groep, een onderdeel van Het nederlandse pensioenfonds. Binnen deze pensioenkring zal een belanghebbendenorgaan worden ingesteld dat – net als het huidige belanghebbendenorgaan in het Randstad-pensioenfonds – adviseert en mede het beleid bepaalt voor de pensioenkring. Heeft u interesse om lid te worden dit belanghebbendenorgaan en om mee te praten over uw pensioen? Dat kan door u kandidaat te stellen voor de verkiezing die Het nederlandse pensioenfonds hiervoor gaat organiseren.

Het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan. Dit orgaan wordt samengesteld uit zes personen die belangen hebben bij het fonds, te weten uit:

• Drie personen namens de deelnemers;
• Twee personen namens de pensioengerechtigden;
• Eén persoon namens de voormalig aangesloten ondernemingen.

De leden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden worden benoemd aan de hand van een verkiezing onder de betreffende groep. Het belanghebbendenorgaan beschikt over adviesrechten en bepaalde goedkeuringsrechten, wat wil zeggen dat het bestuur voor bepaalde besluiten de goedkeuring van het belanghebbendenorgaan nodig heeft. Het belanghebbendenorgaan bepaalt op die manier mede het beleid van het pensioenfonds. Daarom worden leden van dit orgaan door De Nederlandsche Bank voor de benoeming getoetst op geschiktheid voor het besturen van een financiële instelling.

Iets voor u?
In beginsel kan iedereen die een pensioen bij het Randstad-pensioenfonds heeft, zich kandidaat stellen voor deze verkiezing. Gezien de verplichte toetsing door De Nederlandsche Bank worden er wel strikte eisen aan het lidmaatschap – en dus de kandidaatsstelling – gesteld. Het is daarom goed om kennis te nemen van het functieprofiel. Een lid van het belanghebbendenorgaan ontvangt een vaste vergoeding voor de bestede tijd. Een nieuw lid van het belanghebbendenorgaan wordt in beginsel voor vier jaren benoemd; voor de periode 2020 t/m 2023.

Hoe stelt u zich kandidaat?
Als uw interesse gewekt is en u herkent zichzelf in het functieprofiel , dan kunt u zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@hnpf.nl. Stuur daarbij uw CV en uw motivatie voor uw kandidaatstelling mee. Als er evenveel kandidaten als vacatures zijn, vindt er geen verkiezing plaats.

Kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 5 september 2019 binnen zijn bij Het nederlandse pensioenfonds.