Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

organisatie

Pensioenfonds Randstad is in liquidatie.

Vereffenaars

Het Randstad-pensioenfonds had tot doel het, binnen de grenzen van zijn middelen, verlenen of doen verlenen van pensioenen, uitkeringen en/of andere tegemoetkomingen aan (gewezen) deelnemers, pensioentrekkenden en hun nagelaten betrekkingen, die daarvoor in aanmerking kwamen volgens de bepalingen van de statuten en reglementen van ons fonds.

Het Randstad-pensioenfonds in liquidatie heeft een college van vereffenaars, bestaande uit twee leden. Het college voert de werkzaamheden uit die noodzakelijk zijn voor de opheffing van de stichting.

College van vereffenaars

naamfunctiedatum toetredendatum aftreden
Els JanssenSecretaris01-09-201601-09-2021
Ronald GanzeboomLid24-02-202024-02-2023

pensioenbureau

De uitvoering van de pensioenregeling werd tot 1 januari 2020 verzorgd door het pensioenbureau van Randstad Groep Nederland.