Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

beleid

Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen ‘SPR’, is de zekerstelling van de bij haar opgebouwde en ingegane pensioenen. Het beleggingsbeleid is een ...

lees meer
 

doel van ons beleggingsbeleid

Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen ‘SPR’, is de zekerstelling van de bij haar opgebouwde en ingegane pensioenen. Het beleggingsbeleid is een belangrijk instrument bij het bereiken van dit doel. In de ‘Verklaring inzake Beleggingsbeginselen’ (‘Verklaring’) zijn de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid van SPR beschreven, waaronder de wijze waarop met de aan het beleggen verbonden risico’s wordt omgegaan.

Lees ook de Verklaring over onze beleggingsbeginselen

hoe we onze financiële middelen beheren en de regeling uitvoeren

Het doel van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) is om het bestuursbeleid te omschrijven dat wordt gevoerd om de in het verleden geldende pensioenovereenkomsten zoals destijds afgesloten door de aangesloten werkgevers en (gewezen) deelnemers van het fonds, te kunnen nakomen. In overeenstemming met artikel 145 van de Pensioenwet omschrijft de nota de wijze waarop het fonds de middelen beheert en de pensioenregeling uitvoert. In het bijzonder wordt aangegeven op welke wijze het fonds uitvoering geeft aan het bepaalde in de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 van de Pensioenwet.

Lees de ABTN