Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

over ons fonds

Stichting Pensioenfonds Randstad is een gesloten fonds. Dit betekent...

lees verder
 

organisatie

Wij zijn een middelgroot pensioenfonds met 15.000 gewezen deelnemers en 700 pensioengerechtigden (eind 2018). Ons pensioenfonds is een stichting. 

lees meer

beleid

beleggingsbeleid
Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen ‘SPR’, is de zekerstelling van de bij haar opgebouwde en ingegane pensioenen.

lees meer
 

over ons fonds

Sinds 1 juli 2015 geen opbouw meer van pensioenen in ons fonds

Stichting Pensioenfonds Randstad is een gesloten fonds. Dit betekent dat er met uitzondering van een groep arbeidsongeschikten, geen nieuwe opbouw van pensioenen meer in dit fonds plaatsvindt. Voor het overige is ons fonds een fonds als alle andere.

Maar vanaf 1 juli 2015 wèl pensioenopbouw bij ABN AMRO Pensioenen

Met ingang van 1 juli 2015 doen alle werknemers in vaste dienst van Randstad Groep Nederland en Randstad Holding mee aan de Randstad-pensioenregeling die ABN AMRO Pensioenen uitvoert. Wie al voor 1 juli 2015 in dienst was bij Randstad, heeft ook pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Randstad.