Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Op 5 juli 2019 sloten Stichting Pensioenfonds Randstad en Stichting Het nederlandse pensioenfonds een overeenkomst voor de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen per 31 december 2019. De realisatie van deze overeenkomst was op dat moment nog afhankelijk van de goedkeuring van diverse partijen binnen en buiten de pensioenfondsen. Inmiddels heeft ook de laatste partij, toezichthouder De Nederlandsche Bank, op 13 november aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de waardeoverdracht. Daarmee staan alle seinen op groen voor de uitvoering van de waardeoverdracht op de beoogde datum van 31 december 2019.
 
De besturen van beide pensioenfondsen zijn verheugd over het verkrijgen van deze verklaring van De Nederlandsche Bank. In de tussentijd wordt er door de fondsen hard gewerkt om de overdracht probleemloos te laten verlopen. In januari 2020 zullen alle gewezen deelnemers en gepensioneerden van het Randstad-pensioenfonds worden geïnformeerd over hun overgedragen pensioenen.