Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Op 9 april hebben de vereffenaars (voormalige bestuurders) van Stichting Pensioenfonds Randstad in liquidatie het vereffeningsverslag vastgesteld. In dit verslag, dat de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020 beslaat, wordt verslag gedaan van de activiteiten die door de vereffenaars zijn uitgevoerd om alle bezittingen en verplichtingen over te dragen aan Het nederlandse pensioenfonds en om het fonds vervolgens op te heffen. Het verslag wordt afgesloten met een lege balans zonder bezittingen of verplichtingen. Alle middelen van de stichting zijn overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. De accountant heeft een goedkeurende verklaring bij het verslag afgegeven.

De conceptversie van het verslag heeft van december tot begin maart ter inzage gelegen bij de Kamer van Koophandel, via een advertentie in een landelijk dagblad is aangegeven dat belanghebbenden gedurende deze periode de mogelijkheid hadden om verzet aan te tekenen tegen de voorgenomen opheffing van de stichting. Er is in deze periode geen verzet aangetekend, hetgeen betekent dat de opheffing van de stichting plaats zal vinden.

Het vereffeningsverslag is inmiddels ingediend bij De Nederlandsche Bank, met het verzoek om het toezicht op de stichting te beëindigen. Zodra dit verzoek is gehonoreerd zal de inschrijving bij de Kamer van Koophandel worden beëindigd. Er komt daarmee een eind aan het 53-jarige bestaan van Stichting Pensioenfonds Randstad. De uitvoering van de pensioenregeling is met ingang van 1 januari 2020 voortgezet binnen de Pensioenkring Randstad Groep van Het nederlandse pensioenfonds.