Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Voor het administreren en uitkeren van pensioenen is het verwerken en registreren van persoonsgegevens nodig. Denk hierbij aan uw woonadres, uw burgerlijke staat, uw BSN en de geboortedatum van u en uw eventuele partner. Stichting Pensioenfonds Randstad en de partijen waaraan het pensioenfonds werkzaamheden heeft uitbesteed (zoals Randstad Groep Nederland bv), kunnen hun werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van dergelijke persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt vanaf 25 mei 2018 meer verantwoordelijkheden voor organisaties die werken met persoonsgegevens. Stichting Pensioenfonds Randstad verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Wij verzamelen alléén persoonsgegevens die we nodig hebben. Niet meer en niet langer dan noodzakelijk.

Privacy van onze deelnemers en gepensioneerden is voor Stichting Pensioenfonds Randstad belangrijk. Het fonds zal daarom netjes met uw persoonsgegevens omgaan. Over het beleid hieromtrent zijn we transparant. Het privacybeleid van het fonds is daarom in te zien en te downloaden van onze site.

Wilt u in een handzamer formaat meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Lees dan de privacyverklaring van het fonds. Hierin staan ook de rechten die u als betrokkene hebt en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

In het kader van AVG is ook de klachten- en geschillenregeling van het fonds aangepast. Deze staat hier.