Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Uw pensioen wordt mogelijk overgedragen naar een ander pensioenfonds

Het Randstad-pensioenfonds is sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkomen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreert en uitkeert. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het fonds zijn van mening dat het verstandig is om tijdig te kijken naar mogelijkheden om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

Daarom heeft het bestuur de afgelopen jaren alle mogelijke opties onderzocht en aanbieders vergeleken. Dit traject is inmiddels in een vergevorderd stadium beland. Op basis van het uitgevoerde onderzoek komt het bestuur tot de conclusie dat de belangen van de deelnemers en gepensioneerden het beste gediend worden met een overdracht naar een Algemeen pensioenfonds. Dat is een nieuw soort pensioenfonds dat voor meerdere opdrachtgevers verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren, waarbij er per opdrachtgever enige mate van zelfstandigheid en beleid behouden blijft. Het bestuur heeft ook al een specifiek pensioenfonds op het oog. Hiermee worden momenteel onderhandelingen gevoerd. Het Belanghebbendenorgaan is nauw bij het gehele traject betrokken.

Nog enkele onzekerheden

Het is nog niet zeker dat er daadwerkelijk een overdracht komt. Zo moet er zekerheid komen dat een overdracht niet leidt tot financieel nadeel voor de deelnemers en gepensioneerden. Ook moeten er voldoende waarborgen zijn dat er in de toekomst naar een andere pensioenuitvoerder kan worden overgestapt als dat noodzakelijk of wenselijk zou zijn. 

Er verandert niets aan uw pensioen

Het bestuur verwacht in april duidelijkheid te hebben of de overdracht daadwerkelijk doorgang zal vinden. Dan zullen we alle betrokkenen uiteraard informeren, waarbij we ook kunnen delen welk pensioenfonds het betreft en hoe het traject naar deze nieuwe uitvoerder eruit komt te zien. De doelstelling is om de pensioenen per 31 december 2019 over te dragen. U heeft dan vanaf 2020 te maken met een nieuw pensioenfonds. Aan uw pensioen verandert er niets, dat blijft gewoon zoals het nu is.

Helaas verandert een overdracht niets aan de dekkingsgraad

Een overgang naar een Algemeen pensioenfonds verandert ook niets aan de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Die is en blijft slecht. De lage rente en de slechte aandelenrendementen in de laatste maanden van 2018 hebben geleid tot een nieuwe daling van de dekkingsgraad. Het bestuur houdt er daarom rekening mee dat begin 2021 een verlaging van de pensioenen noodzakelijk zal zijn.

De kans op verlaging van uw pensioen blijft aanzienlijk 

Eind 2020 zal de beleidsdekkingsgraad van het fonds minimaal op 104,1% moeten staan. Momenteel ligt deze dekkingsgraad rond de 100%. Als in 2019 en 2020 dit herstel niet wordt gerealiseerd, is een verlaging van uw pensioen helaas onvermijdelijk. Maandelijks rapporteren wij op de website van het fonds over de ontwikkeling van de dekkingsgraad.