Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Sinds 30 september 2019 zijn pensioenfondsen verplicht om de mogelijke ontwikkeling van uw pensioen in verschillende economische omstandigheden te berekenen. Met deze  berekeningen wordt duidelijk gemaakt dat de uiteindelijke hoogte van uw pensioen
onzeker is en afhankelijk is van ontwikkelingen in de toekomst. Aan de hand van 2.000 voorgeschreven scenario’s rekenen pensioenfondsen uit hoe het pensioen onder verwachte omstandigheden, maar ook onder positieve of negatieve scenario’s uitvalt. De uitkomsten van de berekeningen worden vertaald naar drie bedragen:

1. de hoogte van uw pensioen in het verwachtescenario;
2. de hoogte van uw pensioen in een positief scenario;  
3. de hoogte van uw pensioen in een negatief scenario.

De bandbreedte tussen positief en negatief geeft de extremen weer waartussen uw pensioen naar verwachting de komende jaren zal ontwikkelen.

Ook het Randstad-pensioenfonds heeft voor alle deelnemers en gepensioneerden deze berekeningen uitgevoerd. Normaal gesproken zijn de uitkomsten van deze scenarioberekeningen terug te vinden op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioenfonds heeft echter besloten om de publicatie van de scenario’s niet via mijnpensioenoverzicht.nl te doen. De reden hiervoor is dat het pensioenfonds vanaf 1 januari 2020 alle bezittingen en verplichtingen overdraagt aan Het nederlandse pensioenfonds. De publicatie  via mijnpensioenoverzicht.nl zou voor een periode van drie maanden aanzienlijke kosten met zich meebrengen en mogelijk tot technische problemen kunnen leiden bij de overdracht.

Als u geïnteresseerd bent in de uitkomsten van de scenarioberekeningen voor uw ouderdomspensioen, dan kunnen wij die op uw verzoek toesturen. U kunt de uitkomsten telefonisch (020 – 56 95 380) of via e-mail (pensioenfonds@randstadgroep.nl) opvragen. Wij sturen de uitkomsten van de berekeningen dan per post naar uw adres zoals dat bij ons bekend is.

Wilt u meer informatie over de scenarioberekeningen en de betekenis hiervan, dan verwijzen we u naar deze vragen-en-antwoorden.