Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Stichting Pensioenfonds Randstad in liquidatie heeft na de indiening van het vereffeningsverslag aan De Nederlandsche Bank verzocht om het toezicht op de stichting te beëindigen. Op 18 mei 2021 heeft De Nederlandsche Bank aangegeven dat men heeft vastgesteld dat de pensioenverplichtingen zijn overgedragen en dat het liquidatiesaldo conform de statutaire bepalingen is besteed. Om die reden is het toezicht van de Nederlandsche Bank op de Stichting Pensioenfonds Randstad in liquidatie beëindigd.

De volgende en laatste stap in dit proces is om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te beëindigen. Het verzoek hiertoe is inmiddels door de vereffenaars ingediend en zal naar verwachting op korte termijn worden gehonoreerd. De uitvoering van de pensioenregeling is met ingang van 1 januari 2020 voortgezet binnen de Pensioenkring Randstad Groep van Het nederlandse pensioenfonds.