Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Eind 2019 loopt de zittingstermijn van meerdere leden van het Belanghebbendenorgaan van het Randstad-pensioenfonds af. Dat betekent dat er zowel onder de gewezen deelnemers als onder de pensioengerechtigden wordt gezocht naar nieuwe leden voor dit belangrijke orgaan. Als u interesse heeft om lid te worden van het Belanghebbendenorgaan, kunt u zich tot en met 15 november 2019 kandidaat stellen.

 Wat is het Belanghebbendenorgaan?

Het bestuur van het pensioenfonds, dat uit drie onafhankelijke professionals bestaat, legt verantwoording af aan het Belanghebbendenorgaan. Dit orgaan is - zoals de naam al aangeeft - samengesteld uit personen die belangen hebben bij het fonds. Te weten uit:

  • twee personen namens de gewezen deelnemers;
  • één persoon namens de pensioengerechtigden;
  • twee personen namens de voormalig aangesloten ondernemingen (werkgever).

Het Belanghebbendenorgaan beschikt over adviesrecht en bepaalde goedkeuringsrechten, wat wil zeggen dat het bestuur voor bepaalde besluiten de goedkeuring van het Belanghebbendenorgaan nodig heeft. Het Belanghebbendenorgaan bepaalt op diemanier mede het beleid van het pensioenfonds. Daarom worden de leden van dit orgaan door de Nedelansche Bank voor de benoeming getoetst op geschiktheid voor het besturen van een financiële instelling.

Eind 2019 lopen de zittingstermijnen van de twee leden namens de gewezen deelnemers en het lid namens de pensioengerechtigden af. We zoeken dus kandidaten die een nieuwe termijn gaan vervullen. Overigens hebben de aftredende leden aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn.

Verder is relevant dat op 31 december 2019 alle pensioenen door het Randstad-pensioenfonds worden overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Hierdoor zullen de activiteiten van het Belanghebbendenorgaan vanaf 2020 beperkt zijn tot bemoeienis met de afronding van verslaglegging en de opheffing van het pensioenfonds.

Wie kan zich kandidaat stellen?


Iedereen die een pensioen bij het Randstad-pensioenfonds heeft, kan zich kandidaat stellen. Gezien de genoemde toetsing door De Nederlandsche Bank worden er wel strikte eisen aan het lidmaatschap – en dus de kandidaatsstelling – gesteld. Hier vindt u een profielschets voor een lid van het Belanghebbendenorgaan. Een lid van het Belanghebbendenorgaan ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 3.500.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Als uw interesse gewekt is en u herkent zichzelf in de profielschets, dan kunt u  zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar pensioenfonds@randstadgroep.nl onder vermelding van de volgende gegevens:

1.    Naam;
2.    Geboortedatum;
3.    Curriculum vitae;
4.    Een korte motivatie.

Kandidaatstellingen moeten uiterlijk op vrijdag 15 november 2019 zijn ontvangen. Afhankelijk van het aantal kandidaatstellingen zal door het bestuur bepaald worden of in december 2019 een verkiezing noodzakelijk is.