Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.


De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Randstad is in februari gedaald naar 99,8%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds moet uitbetalen. Ligt de dekkingsgraad op 100%, dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Nu de beleidsdekkingsgraad onder de 100% ligt, is dit niet langer het geval.

Op grond van de Pensioenwet mag het fonds daarom niet meer meewerken aan nieuwe verzoeken voor individuele waardeoverdrachten naar andere pensioenuitvoerders. Dit betekent dat uw bij het Randstad-pensioenfonds opgebouwde pensioen momenteel niet kan worden overgedragen naar de pensioenuitvoerder waar u nu pensioen opbouwt (bijvoorbeeld ABN AMRO Pensioenen). 

Verzoeken voor waardeoverdrachten worden wel in behandeling genomen, maar aangehouden tot de beleidsdekkingsgraad van het fonds weer minimaal 100% is . Op dat moment zullen de waardeoverdrachten hervat worden.

De financiële situatie van het pensioenfonds is zodanig dat terdege rekening gehouden moet worden met een verlaging van de pensioenen in 2021. Meer informatie staat in een eerder
nieuwsbericht.