Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft de
jaarstukken over boekjaar 2018 ingediend bij de toezichthouder en het
jaarverslag 2018 gepubliceerd. U kunt het jaarverslag als PDF-document
bekijken en downloaden. Het bestuur licht in het jaarverslag de financiële
positie van het fonds en de relevante gebeurtenissen en genomen bestuursbesluiten toe.

Het belangrijkste bestuurlijke thema was en is de toekomst van de
pensioenuitvoering. In 2018 heeft een verdere selectie plaatsgevonden van
partijen aan wie de bezittingen en verplichtingen van het pensioenfonds mogelijk
kunnen worden overgedragen. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor één partij,
waarmee de verdere voorwaarden voor een overdracht verder worden onderhandeld.
Naar verwachting zal definitieve besluitvorming over de liquidatie van het
pensioenfonds en overdracht naar een algemeen pensioenfonds (Apf) medio 2019
plaatsvinden.

Naast de toekomst van het fonds stond ook de ontwikkeling van de financiële
positie in 2018 centraal. Door een verder dalende rente en tegenvallende
beleggingsresultaten is de dekkingsgraad gedurende het jaar verslechtert. Het
jaarlijkse herstelplan toont aan dat een herstel langs natuurlijke weg nog
steeds mogelijk is, maar het bestuur houdt terdege rekening met de noodzaak van
het verlagen van de pensioenen. In het jaarverslag leest u hoe de financiële
positie zich heeft ontwikkeld en wat de verwachtingen voor de toekomst
zijn.