Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
Hoe wordt uw pensioengeld belegd?

Het Randstad-pensioenfonds heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van meer dan 1 miljard euro aan pensioengeld van huidige en vroegere werknemers van de Randstad Groep. Het fonds probeert met een evenwichtig beleid de opgebouwde pensioenen te beschermen. Daarnaast wil het fonds door het nemen van beheerste risico’s de financiële positie van het fonds verbeteren, om op termijn ook tot verhoging van de opgebouwde pensioenen te komen.

Om meer inzicht te bieden in de wijze waarop dat gebeurt en de uitgangspunten die het pensioenfonds daarvoor hanteert, heeft het bestuur van het fonds de Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen  opgesteld. Hierin wordt – zoveel mogelijk in begrijpelijke taal – uitgelegd hoe het strategische beleggingsbeleid van het Randstad-pensioenfonds is opgesteld. Ook wordt ingegaan op de meting van beleggingsresultaten en op de risico’s die het fonds vermijdt of juist bewust opzoekt.
 
Als u meer wilt weten over het beleggingsbeleid van het Randstad-pensioenfonds, dan kunt u ook de Actuariële en BedrijfsTechnische Nota  (ABTN) van het fonds raadplegen.