Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Randstad is per 31 oktober gestegen naar 100,0%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenen die het fonds moet uitbetalen. Ligt de dekkingsgraad op 100%, dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Een hoge dekkingsgraad is dus belangrijk.

Aangezien de financiële situatie van het fonds in het afgelopen jaar verbeterd is, is de kans op een verlaging van de pensioenen in 2018 minimaal. Maar de pensioenen zullen per 1 januari 2018 zeker niet worden verhoogd en een verlaging van de pensioenen in de komende jaren kan helaas nog steeds niet uitgesloten worden.

Nu de beleidsdekkingsgraad 100,0% is, zal het fonds op grond van de Pensioenwet weer meewerken aan individuele waardeoverdrachten. Bij een waardeoverdracht wordt uw pensioen van het Randstad-pensioenfonds overgeheveld naar de pensioenuitvoerder waar u nu pensioen opbouwt. 

Wilt u het bij het Randstad-pensioenfonds opgebouwde pensioen overdragen naar uw huidige pensioenuitvoerder? Neem dan contact op met uw huidige pensioenuitvoerder. Deze uitvoerder doet vervolgens bij ons een verzoek voor overdracht. Uw huidige pensioenuitvoerder moet ook een dekkingsgraad van 100% of hoger hebben om een aan een waardeoverdracht mee te kunnen werken.

De definitieve keuze voor waardeoverdracht maakt u wanneer uw huidige pensioenuitvoerder u een opgave doet van het pensioen(kapitaal) dat u krijgt voor de bij het Randstad-pensioenfonds opgebouwde waarde.

Randstad-medewerkers die nu pensioen opbouwen bij ABN AMRO Pensioenen en in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij het Randstad-pensioenfonds, kunnen ook hun bij het pensioenfonds opgebouwde pensioen over laten dragen naar ABN AMRO Pensioenen. Een verzoek hiervoor kan via het persoonlijke pensioenportaal van ABN AMRO Pensioenen worden ingediend.