Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Het Randstad-pensioenfonds verkeert al een aantal jaren in de situatie van een dekkingstekort. Dat betekent dat de financiële middelen van het pensioenfonds op de langere termijn niet voldoende zijn om de pensioenverplichtingen (volgens de wettelijke normen) te financieren. Met andere woorden: de dekkingsgraad van het fonds is te laag. Daarom moet het pensioenfonds aan het begin van ieder jaar een zogenaamd ‘herstelplan’ opstellen. In dit herstelplan wordt, op basis van de financiële situatie aan het begin van het jaar, een doorrekening gemaakt van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Deze doorrekening maakt duidelijk of de dekkingsgraad van het pensioenfonds tijdig zou kunnen stijgen tot het vereiste niveau.

Uit de berekeningen voor het herstelplan 2019 wordt duidelijk dat dit inderdaad het geval is. Op basis van de aannames die in het herstelplan gehanteerd worden, zal de dekkingsgraad eind 2027 op 111,9% liggen, wat boven het vereiste niveau is. Dat is binnen de maximale termijn van tien jaar die hier voor staat. Om die reden zijn er nu geen aanvullende maatregelen (zoals kortingen op de pensioenen) nodig om het herstel tijdig te realiseren. Tot zo ver goed nieuws dus.

Helaas bepaalt de wet tevens dat een pensioenfonds na vijf jaar dekkingstekort tenminste een dekkingsgraad van (in ons geval) 104,1% moet hebben bereikt. Voor het Randstad-pensioenfonds ligt dat meetmoment eind 2020. De beleidsdekkingsgraad van het fonds bedroeg eind februari 99,8% en is daarmee dus flink verwijderd van de 104,1% waar we eind volgend jaar moeten zijn beland. De kans dat we dit herstel tijdig realiseren lijkt klein, mede gezien de actuele economische vooruitzichten. Dat betekent dat er inmiddels een grote kans bestaat dat we begin 2021 te maken krijgen met een verlaging (korting) van de pensioenen.

Het bestuur van het pensioenfonds is al enige tijd druk met de voorbereidingen voor een mogelijke overdracht van alle verplichtingen en bezittingen naar een algemeen pensioenfonds per eind 2019. Pensioenfonds Randstad zal daarna opgeheven worden. Zo’n overdracht en opheffing veranderen echter niets aan de financiële positie of de dreigende verlaging: in geval van een overgang naar een algemeen pensioenfonds nemen we ons lopende herstelplan gewoon mee. U moet dus hoe dan ook rekening houden met een waarschijnlijke korting van uw pensioen in 2021. 

Het herstelplan is inmiddels ingediend bij De Nederlandsche Bank. Als u geïnteresseerd bent in het (vrij technische) herstelplan, dan kunt u het plan hier bekijken. Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad van het pensioenfonds vindt u hier. De stand van de dekkingsgraad wordt maandelijks geactualiseerd.