Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds per 31 januari 2018 schatten we op 102,5%.

De beleidsdekkingsgraad is 100,6%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van de vorige maand licht gedaald; de beleidsdekkingsgraad is daarentegen gestegen. De beleidsdekkingsgraad is het twaalfmaands gemiddelde van de actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor besluiten over het verlenen van toeslagen of toepassingen van kortingen op de pensioenen.

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad.