Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds per 31 decem ber 2019 schatten we op 97,36%, de beleidsdekkingsgraad is vastgesteld op 96,44%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van de vorige maand gestegen; de beleidsdekkingsgraad is gedaald.

De beleidsdekkingsgraad is het twaalfmaands gemiddelde van de actuele dekkingsgraden.De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor besluiten over het verlenen van toeslagen of toepassingen van kortingen op de pensioen. En is tevens bepalend of er uitvoer gegeven mag worden aan waardeoverdrachten.

Zolang de beleidsdekkingsgraad onder de 100,0% is, worden er geen waardeoverdrachten in behandeling genomen. Bekijk hier het verloop van de dekkingsgraad.