Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds per eind 2017 schatten we op 100,7%.

De beleidsdekkingsgraad is 100,4%. De actuele dekkingsgraad is ten opzichte van de vorige maand licht gedaald; de beleidsdekkingsgraad is daarentegen gestegen. De beleidsdekkingsgraad is het twaalfmaands gemiddelde van de actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor besluiten over het verlenen van toeslagen of toepassingen van kortingen op de pensioenen.

Op basis van deze beleidsdekkingsgraad kan het pensioenfonds per 1 januari 2018 opnieuw geen toeslagen op de pensioenen verlenen. De pensioenen hoeven nu ook niet gekort te worden. 

De officiële dekkingsgraden per einde 2017 worden vastgesteld in het jaarverslag van het fonds. Het jaarverslag 2017 wordt dit voorjaar gepubliceerd.

Bekijk het verloop van de dekkingsgraad.