Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
De pensioenen van het Randstad-pensioenfonds worden per 31 december 2019 overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. Het bestuur heeft op 4 juli 2019 hiertoe besloten. Het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan dit voornemen.

Het Randstad-pensioenfonds is sinds 2015 een gesloten pensioenfonds. Dat houdt in dat er geen nieuwe premies meer binnenkomen en dat het pensioenfonds de bestaande pensioenen administreert en uitkeert. Dat is op de lange termijn geen houdbare situatie. Het bestuur en het belanghebbendenorgaan van het pensioenfonds hebben daarom in de afgelopen jaren zorgvuldig onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de pensioenuitvoering elders onder te brengen.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek komt het bestuur tot de conclusie dat de belangen van de deelnemers en gepensioneerden het beste gediend worden met een overdracht naar een Algemeen Pensioenfonds. Dat is een nieuw soort pensioenfonds dat voor meerdere groepen verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft een overeenkomst gesloten voor een overdracht naar Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Binnen dat pensioenfonds komt een eigen ‘Pensioenkring Randstad Groep’, waarmee enige mate van zelfstandigheid en beleid behouden blijft.

De pensioenen worden per 31 december 2019 overgedragen aan Het nederlandse pensioenfonds. Dit is nog wel onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het Randstad-pensioenfonds zal daarna worden opgeheven. De overdracht van de pensioenen verandert niets aan de hoogte van de pensioenen. Wel kunnen de pensioenen in de toekomst verlaagd worden als de financiële positie van het pensioenfonds ontoereikend blijft. Dat staat echter los van de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds.

Meer informatie over de overdracht naar Het nederlandse pensioenfonds is te vinden in de veel gestelde vragen en antwoorden.