Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.
De pensioenen van het Randstad-pensioenfonds zijn per 31 december 2019 succesvol overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Alle deelnemers en gepensioneerden
hebben medio januari een pensioenoverzicht ontvangen waarin de overgedragen pensioenrechten zijn vermeld. Het nederlandse pensioenfonds zal vervolgens debenodigde gegevens toesturen waarmee deelnemers en gepensioneerden kunnen inloggen op hun persoonlijke portal.

De overdracht van de pensioenen verandert niets aan de financiële situatie

De pensioenen van Randstad worden vanaf 1 januari 2020 binnen Het nederlandse pensioenfonds in de ‘Pensioenkring Randstad Groep’ geadministreerd. De financiële positie van de pensioenkring is na de overdracht gelijk aan die van het Randstad-pensioenfonds voor de overdracht. Deelnemers en gepensioneerden moeten dus nog steeds rekening houden met een mogelijke verlaging van de pensioenen. De financiële positie van het Randstad-pensioenfonds staat al een aantal jaren onder druk. Ondanks de recent door de overheid afgekondigde maatregelen voor uitstel van pensioenverlagingen bestaat er nog altijd een kans dat er in 2020 of later een verlaging van de pensioenen noodzakelijk zal zijn.
 
Vragen over het Randstad-pensioen

Deelnemers en gepensioneerden met vragen over hun Randstad-pensioen kunnen vanaf 1 januari 2020 terecht bij Het nederlandse pensioenfonds