Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

beleidsdekkingsgraad 96,44%

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de huidige plus de toekomstige pensioenuitkeringen van ons fonds.

het verloop

van onze dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de huidige plus de toekomstige pensioenuitkeringen van ons fonds.

Als deze precies overeenkomen, is de dekkingsgraad 100 procent: ons pensioenfonds heeft dan precies genoeg geld om aan alle verplichtingen te voldoen.

In Nederland zijn fondsen verplicht een minimale dekkingsgraad van 105 procent te hanteren.

In de grafiek ziet u het verloop van onze dekkingsgraad en van de beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad zelf is een maandgegeven. Om besluiten te kunnen nemen over de pensioenen moeten wij gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad. Zo’n besluit is bijvoorbeeld om de pensioenen wel of niet mee te laten stijgen met de prijs- en loonontwikkelingen.