Stichting Pensioenfonds Randstad heeft per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen overgedragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds. Het Randstad Pensioenfonds zal naar verwachting eind 2020 ontbonden worden. Meer informatie vindt u op onze website.

Dekkingsgraad tot en met 2019

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds. Tot en met 31 december 2019 stelde het Randstad-pensioenfonds maandelijks een actuele dekkingsgraad en een beleidsdekkingsgraad vast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad zelf wordt gebaseerd op de stand per maandeinde. 

 In de onderstaande grafiek vindt u het verloop van de beide dekkingsgraden in de jaren 2017 tot en met 2019. 

 Vanaf januari 2020 vindt de vaststelling van de dekkingsgraden plaats door Het nederlandse pensioenfonds. U vindt de actuele situatie hier