Stichting Pensioenfonds Randstad is voornemens om per 31 december 2019 alle verplichtingen en bezittingen over te dragen aan Stichting Het nederlandse pensioenfonds en vervolgens te liquideren. Meer informatie vindt u op onze website.

stichting pensioenfonds Randstad.

u heeft pensioen opgebouwd

U heeft in het verleden gewerkt als vaste medewerker van één van de Randstad-ondernemingen of het hoofdkantoor. 

lees meer

u bent gepensioneerd

Betaling van uw pensioenuitkering
Uw ouderdomspensioen ontvangt u zolang u leeft en betalen wij maandelijks uit. Uitbetaling van uw pensioenuitkering vindt altijd rond de 21e van de maand plaats.

lees meer

binnenkort met pensioen

Wordt u binnenkort 65 jaar? En heeft u pensioen opgebouwd bij pensioenfonds Randstad? Dan gaan wij u uw pensioen uitkeren. Hoe dit in zijn werk gaat...

lees meer

u bent arbeidsongeschikt

Vanwege uw arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw bij het Randstad-pensioenfonds voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent...

lees meer

Pensioen 1-2-3

Voor nieuwe en bestaande deelnemers aan een pensioenregeling. Hoe is uw huidige pensoen geregeld?

lees verder